Check your Username
SR No. User Id School Name Block BSER Code Udise Code
1 151101 GSSS KOLAYAT KOLAYAT 1070157 8030303222
2 151102 GSSS BAJJU KOLAYAT 1070147 8030309631
3 151103 GSSS DIYATRA KOLAYAT 1070017 8030318301
4 151104 GSSS JHAJHU KOLAYAT 1070040 8030315408
5 151105 GSSS GAJNER KOLAYAT 1070028 8030300104
6 151106 GGSSS(GIRLS) KOLAYAT KOLAYAT 1070049 8030303202
7 151107 GSSS GADIYALA KOLAYAT 1070038 8030304601
8 151108 GSSS BIKAMPUR KOLAYAT 1070096 8030312308
9 151109 GSSS KHARI CHARNAN KOLAYAT 1070086 8030313901
10 151110 GSSS AKKASAR KOLAYAT 1070072 8030315801
11 151111 GSSS HADA KOLAYAT 1070077 8030316707
12 151112 GSSS GIRIRAJSAR KOLAYAT 1070080 8030305501
13 151113 GSSS GODU KOLAYAT 1070076 8030310014
14 151114 GSSS SIYANA KOLAYAT 1070182 8030321205
15 151115 GSS CHARANWALA KOLAYAT 1070270 8030312417
16 151116 GSSS BITHNOK KOLAYAT 1070324 8030319801
17 151117 GSSS DASOURI KOLAYAT 1070322 8080302601
18 151118 GSSS GUDA KOLAYAT 1070320 8030320001
19 151119 GSSS MANKASAR KOLAYAT 1070363 8030311401
20 151120 GSSS BHALURI KOLAYAT 1070384 8030310501
21 151127 GSSS CHANI KOLAYAT 1070445 8030316101
22 151128 GSS MODAYAT KOLAYAT 1070466 8030311501
23 151129 GSSS GOGADIYAWALA KOLAYAT 1070500 8030312805
24 151130 GSSS RD 860 KOLAYAT 1070474 8030309804
25 151131 GSSS MANDAL CHARNAN KOLAYAT 1070510 8030318801
26 151134 GSS RANJEETPURA KOLAYAT 1070455 8030310201
27 151135 GSSS SURJADA KOLAYAT 1070465 8030313101
28 151136 GSSS KHINDASAR KOLAYAT 1070456 8030311907
29 151137 GSSS MITHARIA KOLAYAT 1070520 8030305202
30 151138 GSS GRANDHI KOLAYAT 1028481 8030305301
31 151139 GSSS HADLA BHATIYAN KOLAYAT 1070479 8030302101
32 151140 GSSS NOKHDA KOLAYAT 1070519 8030306301
33 151141 GSSS NAGRASAR KOLAYAT 1070475 8030306801
34 151142 GSSS BHOLASAR KOLAYAT 1070480 8030301801
35 151145 GSS 4 MM BHALURI KOLAYAT 1070521 8030310505
36 151146 GGSS(GIRLS) GAJNER KOLAYAT 1070506 8030300101
37 151148 GSSS GOKUL KOLAYAT 1070518 8030308701
38 151149 GGSS KHARI CHARNAN KOLAYAT 1070569 8030313902
39 151150 GSSS KOTADI KOLAYAT 1070663 8030303301
40 151151 GSSS RAVWALA KOLAYAT 1070664 8030307401
41 151152 GSS FULASAR BADA KOLAYAT 1070666 8030312501
42 151153 GSSS CHANDASAR KOLAYAT 1070617 8030301001
43 151154 GSSS KHARIYA BASS KOLAYAT 1070665 8030304304
44 151157 GSSS BHELU KOLAYAT 1070625 8030302801
45 151160 GGSS(GIRLS) BAJJU KHALSA KOLAYAT 1070702 8030309603
46 151166 GSS NARAYANSAR KOLAYAT 1070705 8030312901
47 151167 GSSS SEVRA KOLAYAT 1070739 8030306901
48 151168 GSSS BHANEKA GAON KOLAYAT 1070742 8030303801
49 151169 GSSS KHAKHUSAR KOLAYAT 1070754 8030317601
50 151170 GSSS BARSALPUR KOLAYAT 1070741 8030307301
51 151171 GSS BANGADSAR KOLAYAT 1070789 8030309801
52 151172 GSS LOHIYA KOLAYAT 1070762 8030316801
53 151176 GSSS NANDARA KOLAYAT 1070820 8030303001
54 151182 GSS (6/8 AM) SANTOSH NAGAR KOLAYAT KOLAYAT 1071099 8030322301
55 151184 GSS DEVRO KI DHANI KOLAYAT KOLAYAT 1071079 8030306201
56 151185 GSS BHURASAR KOLAYAT KOLAYAT 1071095 8030308101
57 151187 GSS GAJJEWALA KOLAYAT 1071046 8030310301
58 151188 GSS JAGGASAR KOLAYAT 1071084 8030311005
59 152121 SARSWATI VIDHYA M BAJJU KOLAYAT 1070273 8030309613
60 152122 FONTIYAR ANJILAS BAJJU KOLAYAT 1070237 8030309608
61 152123 KAPIL SHIKHSHA SADAN KOLAYAT KOLAYAT 1070289 8030303208
62 152124 SONA CHILDREN FULASAR KOLAYAT 1070335 8030312505
63 152125 JAY MAHAVIR PUBLIC KOLAYAT KOLAYAT 1070406 8030303207
64 152126 HARI OM SSS RD 860 KOLAYAT 1070386 8030309816
65 152132 NARSINGH BAL SHIK.SANS. AKHKHASAR KOLAYAT 1070428 8030315805
66 152133 VISHNU JYOTI VIDHYA MANDIR RD 931 KOLAYAT 1070411 8030309619
67 152143 UNIC ACADEMY SSS RD 860 KOLAYAT 1070440 8030309819
68 152144 SATYAMEV VIDYA MANDIR (SANSTHA) SEC.SCHOOL RAVWALA KOLAYAT 1070534 8030307404
69 152147 ARYAN PUBLIC SSS KHAJODA KOLAYAT 1070559 8030302703
70 152155 JAMBHESAR MEMORIAL FULASAR BADA KOLAYAT 1070550 8030312510
71 152156 NAV JYOTI PUBLIC FULASAR CHOTA KOLAYAT 1070551 8030312606
72 152158 BHANU PRATAP SHIK. SANS. DIYATRA KOLAYAT 1070561 8030318308
73 152159 SHREE BALAJI SS 850 RD BANGADSAR KOLAYAT 1070694 8030309820
74 152161 CAPTAIN SHREY. KUMAR SSS RANJEETPURA KOLAYAT 1070688 8030310221
75 152162 SHREERAM SSS BAJJU KOLAYAT 1070687 8030309618
76 152163 SHARDA VIDHYA M. BAJJU KOLAYAT 1070686 8030309627
77 152165 BAJJU VIDHYAPITH SANS. BAJJU KHALSA KOLAYAT 1070689 8030309628
78 152173 GYAN GANGA BAJJU TEJPURA KOLAYAT 1070760 8030309707
79 152174 LUCKY STAR ENGLISH GANGAPURA KOLAYAT 1070765 8030314103
80 152175 BAL NAVJEEVAN VIDHYA PEETH BAJJU KOLAYAT 1070799 8030309611
81 152177 ARVIND BAL V M CHARANWALA KOLAYAT 1070812 8030312433
82 152178 R G KALLA MEMORIAL KOTDI KOLAYAT 1071001 8030303303
83 152179 D P S PUBLIC DIYATRA KOLAYAT 1071015 8030318315
84 152180 SHREE JAMMESHWAR V M BITHNOK KOLAYAT 1071035 8030319812
85 152181 NEW BASIC ENGLISH BAJJU KOLAYAT 1071036 8030309626
86 152183 SHIV SHAKTI SEC SCHOOL, KOLAYAT KOLAYAT 1071028 8030302606
87 152186 SANT DATAYREY DIYATRA KOLAYAT 1071067 8030318309
88 161101 GGSSS(GIRLS) LUNKARANSAR LUNKARANSAR 1070148 8030215137
89 161102 GSSS LUNKARANSAR LUNKARANSAR 1070158 8030215136
90 161103 GSSS KALU LUNKARANSAR 1070143 8032145698
91 161104 GSSS MAHAJAN LUNKARANSAR 1070020 8030214502
92 161106 GSSS SHEKHSAR LUNKARANSAR 1070027 8030208302
93 161108 GGSSS GIRLS KALU LUNKARANSAR 1070079 8030209006
94 161109 GSSS ARJUNSAR LUNKARANSAR 1070090 8030216404
95 161110 GSSS JAITPUR LUNKARANSAR 1070050 8030207602
96 161111 GSSS NATHWANA LUNKARANSAR 1070269 8030203301
97 161114 GSSS RAMBAG LUNKARANSAR 1070704 8030216301
98 161120 GSSS SUI LUNKARANSAR 1070359 8030208001
99 161122 GSSS KAPURISAR LUNKARANSAR 1070355 8030203001
100 161123 GSSS HANSERA LUNKARANSAR 1070358 8030212401
101 161125 GSS RAMNAGAR LUNKARANSAR 1070082 8030211203
102 161126 GSS MOHKAMPURA LUNKARANSAR 1070489 8030206701
103 161127 GSSS BHIKHNERA LUNKARANSAR 1070497 8030217401
104 161128 GSSS PIPERA LUNKARANSAR 1070482 8030203602
105 161129 GSSS SODHWALI LUNKARANSAR 1070503 8030206901
106 161130 GSSS MAKDASAR LUNKARANSAR 1070493 8030207401
107 161131 GSSS AJITMANA LUNKARANSAR 1070505 8030212001
108 161132 GSSS RAJASAR URF KARNISAR LUNKARANSAR 1070476 8030203901
109 161133 GSSS KHIYERA LUNKARANSAR 1070496 8030214001
110 161135 GSSS KUJATI LUNKARANSAR 1070448 8030210001
111 161136 GSSS SHERPURA LUNKARANSAR 1070474 8030217101
112 161137 GSSS ROJHA LUNKARANSAR 1070504 8030204802
113 161138 GSSS RAJASAR BHATIAN LUNKARANSAR 1070508 8030200301
114 161139 GSSS DHIRERA LUNKARANSAR 1070443 8030210301
115 161140 GSS RAWASAR LUNKARANSAR 1070485 8030209301
116 161141 GSSS GARABDESAR LUNKARANSAR 1070442 8030208601
117 161142 GSSS SAHJRASAR LUNKARANSAR 1070459 8030210202
118 162143 SETH SIVAJI MAHARAJ LUNKARANSAR LUNKARANSAR 1070533 8030215118
119 161149 GSSS MAHADEVWALI LUNKARANSAR 1070644 8030200702
120 161150 GSSS KANKARWALA LUNKARANSAR 1070623 8030204301
121 161151 GSS CHAKJOD LUNKARANSAR 1070605 8030215901
122 161152 GSSS KHOKHRANA LUNKARANSAR 1070627 8030213401
123 161153 GSSS SANSARDESAR 3 RJD LUNKARANSAR 1070626 8030201101
124 161154 GSSS BALADESAR LUNKARANSAR 1070624 8030205601
125 161155 GSSS PANCHARA URF AMARPURA LUNKARANSAR 1070621 8030204201
126 161165 GSSS KELA LUNKARANSAR 1070645 8030200101
127 161167 GSSS SABANIYA LUNKARANSAR 1070728 8030207901
128 161168 GSS HAFASAR LUNKARANSAR 1070751 8030207101
129 161169 GSSS FULEJI LUNKARANSAR 1070724 8030216003
130 161170 GSSS AADSAR (LUNKARANSAR) LUNKARANSAR 1070771 8030209901
131 161172 GSS DHANI PANDUSAR LUNKARANSAR 1070759 8030204101
132 161173 GSSS BADERAN LUNKARANSAR 1070770 8030206501
133 161177 GSSS GOPLYAN LUNKARANSAR 1070819 8030203801
134 161178 GSSS SURNANA LUNKARANSAR 1070816 8030212601
135 161179 GSS BAMANWALI LUNKARANSAR 1071007 8030210401
136 161180 GSSS RAJPURA HUDAN LUNKARANSAR 1071002 8030203501
137 161181 GSSS BHADERAN LUNKARANSAR 1070846 8030204701
138 161185 GSSS FULDESAR LUNKARANSAR 1071030 8030205201
139 161190 GSSS KRISHAN NAGAR LUNKARANSAR 1071091 8030201801
140 162191 JAI BHARATI PUBLIC SCHOOL LUNKARANSAR 1071068 8030217110
141 161195 GSS KHARI LUNKARANSAR LUNKARANSAR 1071074 8030210101
142 161196 GSS NAKODESAR LUNKARANSAR 1071044 8030209702
143 161198 GSS KHILERIYA LUNKARANSAR 1071080 8030213601
144 161199 GSS DELANA BADA LUNKARANSAR 1071089 8030205401
145 161200 GSS BINJHARWALI LUNKARANSAR 1071082 8030207301
146 161201 GSS DHANI CHHIPOLAI LUNKARANSAR 1071094 8030207701
147 162105 H R MEMORIAL LUNKARANSAR LUNKARANSAR 1070254 8030215114
148 162107 GRAMOTTHAN VIDHYA NIK. LUNKARANSAR LUNKARANSAR 1070256 8030215113
149 162112 NEW TAGOR PUBLIC LUNKARANSAR LUNKARANSAR 1070193 8030215112
150 162113 INDER BAL VIKAS JAITPUR LUNKARANSAR 1070238 8030207611
151 162115 CHOUDHRI DEVILAL SMRITI SHERPURA LUNKARANSAR 1070292 8030217112
152 162116 TULSI VIDHYA NIKETAN LUNKARANSAR LUNKARANSAR 1070309 8030215123
153 162117 BAL BHARTI SS KALU LUNKARANSAR 1070311 8030209009
154 162118 KESHWANAND GRAMO. GIRLS MAHAJAN LUNKARANSAR 1070021 8030214512
155 162121 BHASKAR VIDHYAPITH MAHAJAN LUNKARANSAR 1070345 8030214513
156 162124 NAV JYOTI PUBLIC SHERPURA LUNKARANSAR 1070375 8030217111
157 162134 GURUKUL SHIKSHAK SANS. KAKADWALA LUNKARANSAR 1070400 8030204310
158 162144 ADARSH HAPPY LUNKARANSAR LUNKARANSAR 1070263 8030215121
159 162145 SIYAG PUBLIC SS ARJUNSAR LUNKARANSAR 1070439 8030216407
160 162146 S S R C LUNKARANSAR LUNKARANSAR 1070401 8030215132
161 162147 MA GAYTRI VIDHYA PITH HANSERA LUNKARANSAR 1070433 8030212402
162 162148 STAR PUBLIC SSS KAPURISAR LUNKARANSAR 1070438 8030203008
163 162156 SARDAR PATEL V. NIKETAN SHEKHSAR LUNKARANSAR 1070539 8030208306
164 162157 R N TAGOR PUBLIC ROJHA LUNKARANSAR 1070538 8030204806
165 162158 ADARSH BAL NIKETAN JAITPUR LUNKARANSAR 1070546 8030207612
166 162159 VIVEKANAND PUBLIC KALU LUNKARANSAR 1070594 8030209010
167 162160 SARDAR BHAGATSINGH M. LUNKARANSAR LUNKARANSAR 1070602 8030215120
168 162161 DR. RADHAKRISHAN PUBLIC 4 DLM HANSERA LUNKARANSAR 1070537 8030212603
169 162162 MARUDHAR VIDHYA NIKETAN SHEKHSAR LUNKARANSAR 1070600 8020308307
170 162163 SWAMI VIVEKANANAD SS MAHAJAN LUNKARANSAR 1070676 8030214511
171 162164 NEW GURUKUL SHIK. SANS. BAMANWALI LUNKARANSAR 1070683 8030210403
172 162166 B R MEMORIAL 507 HEAD LUNKARANSAR 1070681 8030201306
173 162171 GRAMIN VIKAS PUBLIC MALKISAR BADA LUNKARANSAR 1070717 8030203206
174 162174 N D R MEMORIAL LUNKARANSAR LUNKARANSAR 1070792 8030203311
175 162175 MA GAYTRI VIDHYA PITH KHIYERA LUNKARANSAR 1070768 8030214006
176 162176 P S MEMORIAL SS KALU LUNKARANSAR 1070798 8030209013
177 162182 CH. RAMCHANDRA MEMO. KAPURISAR LUNKARANSAR 1071004 8030203011
178 162183 S R SS LUNKARANSAR LUNKARANSAR 1070841 8030215144
179 162184 HANSVAHINI SS DHIRERA STATION LUNKARANSAR 1071024 8030210602
180 162186 NEMARAM P E C SS KALU LUNKARANSAR 1070325 8030209008
181 162187 EKKISS ACADEMY FOR EXCELLENCE, GOPLYAN LUNKARANSAR 1071027 8030203803
182 162188 OM SHANTI ARJUNSAR LUNKARANSAR 1071008 8030216405
183 162189 M S SHIKSHAN SANS. HARIYASAR BHADERA LUNKARANSAR 1070827 8030204703
184 162193 GANESH BAL V MANDIR DUDIWALI LUNKARANSAR 1071038 8030207002
185 162194 GUSOI JI MAHARAJ SH. SAN. GUSAINA LUNKARANSAR 1071061 8030205902
186 162197 MANOHAR PUBLIC MALKISAR CHOTA LUNKARANSAR 1071064 8030203205
187 171101 GSSS BABA CHHOTUNATH JASARASAR NOKHA 1070154 8030411704
188 171102 GSSS BERASAR NOKHA 1070098 8030411413
189 171103 GSSS PANCHU NOKHA 1070150 8030703806
190 171104 GSSS HIMMATSAR NOKHA 1070024 8030412004
191 171105 GSSS CHHOTUNATH NOKHA NOKHA 1070145 8030421103
192 171106 GSSS SURPURA NOKHA 1070084 8030409704
193 171107 GGSSS(GIRLS) GATTANI NOKHA NOKHA 1070164 8030421701
194 171108 GSSS BANDHRA PANCHU NOKHA 1070052 8030700803
195 171109 GSSS KAKDA NOKHA 1070012 8030411805
196 171110 GGSSS(GIRLS) KAKDA NOKHA 1070267 8030411804
197 171111 GSSS RASISAR PANCHU NOKHA 1070051 8030704403
198 171112 GSSS DESALSAR PANCHU NOKHA 1070111 8030701803
199 171113 GSSS RATHI NOKHA NOKHA 1070123 8030413701
200 171114 GSSS MAINSAR NOKHA 1070043 8030402903
201 171115 GSSS KUCHOR AGUNI NOKHA 1070037 8030406002
202 171116 GSSS KUCHOR ATHUNI NOKHA 1070200 8030404102
203 171117 GSSS BIRAMSAR NOKHA 1070075 8030410003
204 171118 GSSS BADNU NOKHA 1070073 8030403805
205 171119 GSSS KUDSU NOKHA 1070097 8030703504
206 171120 GSSS JAYSINGHDESAR MAGRA NOKHA 1070078 8030702404
207 171121 GSSS JANGLU PANCHU NOKHA 1070094 8030702605
208 171122 GSSS RODA NOKHA 1070110 8030409308
209 171123 GSSS KAKKU PANCHU NOKHA 1070008 8030703003
210 171124 GSSS SINJGURU NOKHA 1070083 8030410302
211 171125 GSSS SARUNDA PANCHU NOKHA 1070181 8030705304
212 171126 GSSS SADHASAR NOKHA 1070180 8030404402
213 171127 GSSS BHAMTSAR NOKHA 1070268 8030701201
214 171128 GGSSS(GIRLS) BAJAJ HIMMTSAR NOKHA 1070108 8030412005
215 171129 GSSS NATHUSAR NOKHA 1070318 8030703704
216 171130 GSSS JAISALSAR NOKHA NOKHA 1070361 8030412701
217 171131 GSSS KISHNASAR PANCHU NOKHA 1070364 8030703402
218 171138 GGSS JASRASAR NOKHA 1070701 8030411703
219 171146 GSSS HANSASAR PANCHU NOKHA 1070446 8030702303
220 171147 GSSS SINIYALAN NOKHA NOKHA 1070449 8030405301
221 171148 GSSS THANWARIYA NOKHA 1070517 8030405801
222 171149 GSSS SADHUNA PANCHU NOKHA 1070516 8030705004
223 171150 GSSS UDSAR NOKHA NOKHA 1070509 8030404901
224 171151 GSSS JHADELI NOKHA 1070495 8030405901
225 171158 GSSS GAJRUPDESAR NOKHA NOKHA 1070486 8030410601
226 171159 GSSS DHARNOK PANCHU NOKHA 1070441 8030701901
227 171160 GSSS BIKASAR NOKHA 1070473 8030409501
228 171161 GSSS MORKHANA ATHUNA NOKHA 1070502 8030410801
229 171167 GSSS JEGLA PANCHU NOKHA 1070616 8030702801
230 171169 GSS MAIYASAR NOKHA 1070641 8030412401
231 171170 GSSS BHADALA PANCHU NOKHA 1070669 8030701003
232 171171 GSSS CHARKADA NOKHA 1070640 8030400102
233 171174 GSSS HIYANDESAR NOKHA 1070646 8030402701
234 171175 GSSS SINWARO KI DHANI SWAROOPSAR PANCHU NOKHA 1070639 8030706003
235 171176 GSSS BILANIYASAR NOKHA NOKHA 1070667 8030403301
236 171177 GSSS UDASAR SOUTH PANCHU NOKHA 1070619 8030706202
237 171178 GSSS DHINGSARI PANCHU NOKHA 1070608 8030702203
238 171179 GSSS SALUNDIYA NOKHA NOKHA 1070618 8030410402
239 171180 GSSS GAJSUKHDESAR NOKHA NOKHA 1070610 8030403001
240 171181 GSSS SOMALSAR NOKHA NOKHA 1070629 8030410102
241 171182 GSSS DAVA PANCHU NOKHA 1070668 8030701502
242 171183 GSSS PARVA PANCHU NOKHA 1070614 8030704101
243 171184 GSSS SARNO KI DHANI KAHAIRA PANCHU NOKHA 1070613 8030702901
244 171185 GSSS MASURI NOKHA NOKHA 1070609 8030404601
245 171189 GGSS(GIRLS) RODA NOKHA NOKHA 1070691 8030409307
246 171190 GSSS LALAMDESAR BADA NOKHA NOKHA 1070700 8030403901
247 171196 GSSS LALASAR NOKHA NOKHA 1070711 8030405401
248 171197 GSS PITHRASAR PANCHU NOKHA 1070750 8030702501
249 171198 GSS DHUPALIYA NOKHA NOKHA 1070743 8030412801
250 171199 GSSS RAYSAR NOKHA NOKHA 1070740 8030409801
251 171200 GSS MANYANA PANCHU NOKHA 1070737 8030704001
252 171201 GSSS LALAMDESAR CHHOTA NOKHA NOKHA 1070758 8030404001
253 171202 GSSS MUKAM NOKHA NOKHA 1070746 8030412101
254 171203 GGSS DESALSAR PUROHITAN PANCHU NOKHA 1070045 8030701801
255 171204 GGSS(GIRLS) MAINSAR NOKHA 1070722 8030402908
256 171205 GGSS CHACHA NEHRU NOKHA NOKHA 1070763 8030423401
257 171206 GGSS(GIRLS) PANCHU NOKHA 1070732 8030703805
258 171207 GGSS(GIRLS) SUTHARO KA BAS NOKHA NOKHA 1070710 8030424801
259 171214 GGSS(GIRLS) KAKKU PANCHU NOKHA 1070800 8030703017
260 171215 GSSS SAISAR PANCHU NOKHA 1070818 8030705103
261 171220 GSSS CHITANA PANCHU NOKHA 1070815 8030701302
262 171221 GSSS BAGSEU NOKHA 1070826 8030403101
263 171223 GSSS RATADIYA PANCHU NOKHA 1070817 8030704801
264 171227 GSS BANDHALA PANCHU NOKHA 1070814 8030700502
265 171228 GSSS KANVALISAR PANCHU NOKHA 1071009 8030703201
266 171231 GSSS SOBHANA NOKHA 1071010 8030705402
267 171241 GSS BANIYA NOKHA NOKHA 1071103 8030404201
268 171242 GSS SOVA NOKHA NOKHA 1071106 8030410701
269 171243 GSS GUNDUSAR NOKHA NOKHA 1071085 8030412902
270 171245 GSS NOKHA GAON NOKHA 1071108 8030402603
271 171248 GSS ANKHISAR NOKHA 1071075 8030410202
272 171249 GSS SILVA PANCHU NOKHA 1071081 8030705801
273 171251 GSS GHATTU NOKHA 1071086 8030410501
274 172132 NAMDEV JORAWARPURA NOKHA 1070248 8030421202
275 172134 GURUKUL NOKHA NOKHA 1070293 8030423302
276 172135 HANUMANT NOKHA NOKHA 1070259 8030423503
277 172136 SUN BRIGHT NOKHA NOKHA 1070277 8030422301
278 172137 JAY BHAWANI JORAWARPURA NOKHA 1070316 8030421304
279 172139 BAL BADI JORAWARPURA NOKHA 1070286 8030421203
280 172140 NAMDEV BHAMATSAR NOKHA 1070342 8030401504
281 172141 NAVEEN NOKHA NOKHA 1070346 8030421901
282 172142 SWAMI VIVEKANAND NOKHA NOKHA 1070344 8030324205
283 172143 JASWANT RODA NOKHA 1070373 8030409315
284 172144 BHANUDAY NOKHA GAON NOKHA 1070377 8030402605
285 172145 BHASKAR JASRASAR NOKHA 1070378 8030411714
286 172152 SANDEEPAN JORAWARPURA NOKHA 1070421 8030421702
287 172153 BHAGWAN MAHAVEER NOKHA NOKHA 1070394 8030423504
288 172154 VILESHWAR ADARASH RASISAR NOKHA 1070426 8030704503
289 172155 NAV NALNDA NOKHA NOKHA 1070420 8030423102
290 172156 BALAJI SADHASAR NOKHA 1070398 8030404408
291 172157 SARSWATI BAL KUCHOR AGUNI NOKHA 1070395 8030406003
292 172162 MODREN ENGLISH UGAMPURA NOKHA NOKHA 1070531 8030423403
293 172163 SHANTI BAL THANWARIYA NOKHA 1070528 8030405804
294 172164 ADARSH SHIKSHAN RODA NOKHA 1070471 8030409313
295 172165 VISHNU KAKDA NOKHA 1070461 8030411813
296 172166 ADARSH RAJASTHAN NOKHA NOKHA 1070527 8030421102
297 172168 VISHNU VIDHYA MADIYA NOKHA NOKHA 1070543 8030409603
298 172172 TAGOR BERASAR NOKHA 1070552 8030411410
299 172173 C D M ADARSH NOKHA NOKHA 1070541 8030402607
300 172186 SUDRSAN GURUKAL SURPURA NOKHA 1070544 8030409709
301 172187 PAWAN BAL GAJSUKHDESAR NOKHA 1070542 8030403003
302 172188 SHARDA ANKHISAR NOKHA 1070699 8030410205
303 172191 GYANDEEP NOKHA NOKHA 1070682 8030702804
304 172192 GLOBAL BHAMTSAR NOKHA 1070678 8030701209
305 172193 VINAYAK SARUNDA PANCHU NOKHA 1070690 8030705314
306 172194 GANDHI VIDHYA SADHASAR NOKHA 1070680 8030404409
307 172195 KISAN BERASAR NOKHA
308 172208 SARSWATI SURPURA NOKHA 1070719 8030409710
309 172209 PINK MODEL KUDSU NOKHA 1070777 8030703510
310 172210 SHEKHAWATI PUBLIC PANCHU NOKHA 1070709 8030703820
311 172211 RADHA KRISHNA PANCHU NOKHA 1070767 8030703814
312 172212 TULSI CHARKDA NOKHA 1070791 8030400106
313 172213 S L MEMORIAL NOKHA NOKHA 1070715 8030423203
314 172216 D R MEMORIAL RODA NOKHA 1070804 8030409319
315 172217 PANDIT NEHRU NOKHA NOKHA 1070807 8030423106
316 172218 UDAYBHANU ADARSH VIDHYA MANDIR SAMITI SEC. SCHOOL ,NOKHA NOKHA 1070808 8030413704
317 172219 JAY AMBE NOKHA NOKHA 1070805 8030425301
318 172222 GYANODAY HIYANDESAR NOKHA 1070794 8030402702
319 172224 SUN RISE NOKHA NOKHA 1070822 8030421805
320 172225 GYAN JYOTI KAKKU NOKHA 1070796 8030703028
321 172226 SARSWATI KAHIRA NOKHA NOKHA 1070795 8030702907
322 172229 Jasnnath SSS SINIYALA NOKHA 1070835 8030405303
323 172230 JADAV BAI CHARKADA NOKHA 1070830 8030400107
324 172232 TAMMANA MAINSAR NOKHA 1071003 8030402910
325 172233 TAGOR PANCHU NOKHA 1070828 8030703822
326 172234 JAMMESWAR GHATTU NOKHA NOKHA 1071018 8030410503
327 172235 BHAWANI KUDSU NOKHA NOKHA 1071017 8030401109
328 172236 BABA RAMDEV UTMADESAR NOKHA 1071023 8030404504
329 172237 OM ENGLISH NOKHA NOKHA 1071025 8030424901
330 172238 GURUKUL JANGLU NOKHA 1071055 8030702612
331 172239 SARSWATI SAJANWASI NOKHA 1071041 8030405006
332 172240 TAGOR NOKHA NOKHA 1071048 8030412303
333 172244 JAY HANUMAN RASISAR NOKHA 1071049 8030704202
334 172246 NAV JYOTI LALASAR NOKHA 1071058 8030405403
335 172247 VIVEKANANAD SADHUNA NOKHA 1071072 8030705011
336 172250 SUNCITY ENGLISH NOKHA NOKHA 1071053 8030422401
337 172252 SWAMI VIVEKANAND JHADELI NOKHA 1071057 8030405904
338 181101 GSSS DUNGARGARH DUNGARGARH 1070210 8030510502
339 181102 GGSSS(GIRLS) DUNGARGARH DUNGARGARH 1070217 8030510904
340 181103 GSSS DULCHASAR DUNGARGARH 1070226 8030504505
341 181104 GSSS GUSAISAR BADA DUNGARGARH 1070216 8030501706
342 181105 GSSS UPANI DUNGARGARH 1070212 8030502301
343 181106 GSSS MOMASAR DUNGARGARH 1070222 8030500811
344 181107 GSSS RIDI DUNGARGARH 1070208 8030502801
345 181108 GSSS BANA DUNGARGARH 1070215 8030502404
346 181109 GSSS TOLIYASAR DUNGARGARH 1070218 8030503401
347 181111 GSSS BIGGA DUNGARGARH 1070207 8030503001
348 181112 GSSS PUNDALSAR DUNGARGARH 1070327 8030503101
349 181113 GSSS SONIYASAR DUNGARGARH 1070227 8030501401
350 181114 GSSS AADSAR DUNGARGARH DUNGARGARH 1070219 8030500105
351 181115 GSSS PUNRASAR DUNGARGARH 1070214 8030503901
352 181116 GSSS SANWATSAR DUNGARGARH 1070223 8030504203
353 181117 GSSS BARJANGSAR DUNGARGARH 1070229 8030501301
354 181118 GSSS SERUNA DUNGARGARH 1070225 8030503801
355 181119 GSSS BENISAR DUNGARGARH 1070224 8030503701
356 181120 GSSS KITASAR BHATIYAN DUNGARGARH 1070211 8030500901
357 181121 GSSS THUKARIYASAR DUNGARGARH 1070209 8030502101
358 181122 GSSS UDRASAR DUNGARGARH 1070220 8030502201
359 181123 GSSS RUPA DEVI DUNGARGARH DUNGARGARH 1070213 8030509604
360 181124 GSSS CAP. CHANDRA BIGGA BAAS RAMSARA DUNGARGARH 1070303 8030503201
361 181125 GGSS ICHRAJ DEVI MOMASAR DUNGARGARH 1070221 8030500809
362 181126 GGSS(GIRLS) DULCHASAR DUNGARGARH 1070266 8030504503
363 181141 GSS KALYANSAR NAYA DUNGARGARH 1070492 8030502601
364 181142 GSSS BAPEU DUNGARGARH 1070507 8030500201
365 181143 GSSS JAKHASAR DUNGARGARH 1070451 8030505401
366 181144 GSSS DHANERU DUNGARGARH 1070490 8030501501
367 181145 GSSS BADELA DUNGARGARH 1070491 8030504901
368 181146 GSSS DHARMAS DUNGARGARH 1070484 8030505801
369 181147 GSSS BEENJHASAR DUNGARGARH 1070487 8030504001
370 181150 GSSS JODHASAR DUNGARGARH 1070662 8030505001
371 181151 GSSS LAKHASAR DUNGARGARH 1070494 8030501901
372 181152 GSSS RAJEDU DUNGARGARH 1070501 8030501201
373 181153 GSS LIKHMISAR UTRADA DUNGARGARH 1070488 8030504301
374 181154 GSSS DHIRDESAR CHOTIYAN DUNGARGARH 1070483 8030501105
375 181155 GSSS LIKHMADESAR DUNGARGARH 1070453 8030502501
376 181156 GSS BHOJAS DUNGARGARH 1070511 8030506201
377 181157 GSSS SURJANSAR DUNGARGARH 1070452 8030500601
378 181172 GSSS DERAJSAR DUNGARGARH 1070638 8030502001
379 181173 GSSS DUSARANA BADA DUNGARGARH 1070637 8030507401
380 181175 GSSS SAMANDSAR DUNGARGARH 1070744 8030505301
381 181176 GSS LODERA DUNGARGARH 1070747 8030505201
382 181177 GSS KUNTASAR DUNGARGARH 1070772 8030507101
383 181178 GSS LAKHANSAR DUNGARGARH 1070733 8030504101
384 181179 GSS NOSARIYA DUNGARGARH 1070749 8030506101
385 181180 GSS INDPALSAR SANKHALAN DUNGARGARH 1070738 8030501801
386 181181 GSSS SUDSAR DUNGARGARH 1070773 8030503601
387 181182 GSSS JALABSAR DUNGARGARH 1070731 8030508001
388 181183 GGSS BANA DUNGARGARH 1070766 8030502401
389 181193 GSSS JAISALSAR DUNGARGARH 1070842 8030504601
390 181196 GSSS SATTASAR DUNGARGARH 1071012 8030505601
391 182110 MODREN RAJADHANSI SS DUNGARGARH DUNGARGARH 1070300 8030509601
392 182127 SARSWATI KALUBAS DUNGARGARH DUNGARGARH 1070251 8030510902
393 182128 SHIV KALUBAS DUNGARGARH DUNGARGARH 1070265 8030510602
394 182129 GRAMOTHAN SUDSAR DUNGARGARH DUNGARGARH 1070306 8030503602
395 182130 MOTHER K D MOMASAR DUNGARGARH 1070332 8030510202
396 182131 BHARTI NIKETAN KALUBAS DUNGARGARH 1070338 8030508502
397 182132 SIR CHOTURAM THUKRIYASAR DUNGARGARH 1070354 8030502104
398 182133 BIKANER ACEDAMY BIGGA DUNGARGARH 1070326 8030503007
399 182134 BAL NIKETAN DUNGARGARH DUNGARGARH 1070393 8030508602
400 182135 DAYANAND VIDHYA NIKETAN AADSAR BAS DUNGARGARH 1070371 8030509002
401 182136 BAL BHARTI DUNGARGARH DUNGARGARH 1070374 8030510002
402 182137 PUNIYA PUBLIC SSS DERAJSAR DUNGARGARH 1070347 8030502004
403 182138 PARDIKAN PUB. SS SONIYASAR DUNGARGARH 1070372 8030501406
404 182139 R N SHREE KRISHAN ADARSH KALUBAS DUNGARGARH 1070405 8030510903
405 182140 KALPANA CHAWLA MEM. SSS SANWATSAR DUNGARGARH 1070376 8030504208
406 182149 VIKRAM PUBLIC SSS KALYANSAR NAYA DUNGARGARH 1070392 8030502602
407 182158 INDIAN SHIKSHAN SANSTHAN BANA DUNGARGARH 1070462 8030502403
408 182159 SHRI RAM PUBLIC SS BENISAR DUNGARGARH 1070513 8030503703
409 182160 VIR BIGGA JI SS RIDI DUNGARGARH 1070530 8030502807
410 182161 NAV JAGRTI SH. SANS. LIKHMIDESAR UTRADA DUNGARGARH 1070460 8030504302
411 182162 GAYTRI ADARSH V. MANDIR MOMASAR DUNGARGARH 1070437 8030500813
412 182163 VIVEKANAND PUBLIC SUDSAR DUNGARGARH 1070529 8030503603
413 182164 RAJASTHAN PUBLIC SSS DULCHASAR DUNGARGARH 1070436 8030504508
414 182165 KESHAV VIDHYA MAN. DULCHASAR DUNGARGARH 1070478 8030504502
415 182166 PRERNA SHIKSHAN SANS. PUNDALSAR DUNGARGARH
416 182167 Shri Hansoji Aadarsh Vidya Mandir Likhamadesar DUNGARGARH 1070590 8030502506
417 182168 S M S JAIN PUBLIC SSS MOMASAR DUNGARGARH 1070393 8030500801
418 182169 SWAMI OMANANAD SHIK. SANS. SERUNA DUNGARGARH 1070566 8030503808
419 182170 SHANTI NIKETAN PUBLIC BANA DUNGARGARH 1070601 8030502406
420 182171 MARUTI SHIKSHAN SANS. SATTASAR DUNGARGARH 1070557 8030505602
421 182174 SWAMI VIVEKANAND LIKHMISAR DUNGARGARH 1070679 8030504404
422 182184 UDRASAR ADARSH SHIK. SANS. UDRASAR DUNGARGARH 1070769 8030502206
423 182185 ANUVRAT SHIKSHAN SANS. BAPEU DUNGARGARH 1070793 8030500205
424 182186 MAHARANA PRATAP PUB. DUNGAGARH DUNGARGARH 1070253 8030510603
425 182187 BRIGHT FUTURE SSS DUNGARGARH DUNGARGARH 1070403 8030509303
426 182188 SUNRISE PUBLIC DUNGARGARH DUNGARGARH 1070806 8030510911
427 182189 SURY PUBLIC SCHOOL DUNGARGARH DUNGARGARH 1070809 8030509201
428 182190 SHEKHAWATI RIDI DUNGARGARH 1070788 8030502813
429 182191 SHAH. CAPT. CH. SH. SAN. BIGGA BAS RAMSRA DUNGARGARH 1070801 8030503206
430 182192 BHAWANI SHIKSHAN SANS. BINJHASAR DUNGARGARH 1070825 8030504009
431 182194 ADARSH SARSWATI V M GUSAISAR BADA DUNGARGARH 1070834 8030501701
432 182195 KABIR SHIKSHAN SANS LIKHMIDESAR UTRADA DUNGARGARH 1070831 8030504303
433 182197 SHREE BALAJI SHIKSHAN S BADELA DUNGARGARH 1070840 8030504904
434 182198 MAHARANA PRATAP SHIK. S. SONIYASAR DUNGARGARH 1071033 8030501405
435 182199 TAGOR SHIKSHAK S KITASAR DUNGARGARH 1071032 8030500905
436 182200 KRISHNIYA GRAMIN SHIK. S DUNGARGARH DUNGARGARH 1071047 8030500110
437 181201 GSS DELWAN DUNGARGARH 1071066 8030506901
438 181203 GSS LIKHMISAR DIKHNADA DUNGARGARH 1071083 8030504401
439 191101 GSSS KARNI DESHNOK BIKANER RURAL 1070144 8030125808
440 191102 GSSS NAPASAR BIKANER RURAL 1070151 8030107801
441 191105 GSSS BARSINGHSAR BIKANER RURAL 1070023 8030102803
442 191106 GSSS UDAYRAMSAR BIKANER RURAL 1070010 8030107701
443 191107 GSSS SHERERA BIKANER RURAL 1070035 8030106304
444 191108 GGSSS GIRLS DESHNOK BIKANER RURAL 1070168 8030125803
445 191109 GGSSS GITA DEVI BAGDI GIRLS NAPASAR BIKANER RURAL 1070033 8030107802
446 191115 GSSS SINTHAL BIKANER RURAL 1070022 8030106907
447 191116 GGSS(GIRLS) SINTHAL BIKANER RURAL 1070095 8030106906
448 191117 GGSS UDAYRAMSAR BIKANER RURAL 1070104 8030107702
449 191118 GSSS JAMSAR BIKANER RURAL 700126 8030104801
450 191119 GSSS NAL BADI BIKANER RURAL 1070055 8030107901
451 191120 GSSS JAYMALSAR BIKANER RURAL 1070029 8030110602
452 191121 GSSS KOLASAR BIKANER RURAL 1070109 8030110101
453 191122 GSSS UDASAR BIKANER RURAL 1070011 8030109801
454 191123 GSSS PALANA BIKANER RURAL 1070032 8030107601
455 191124 GSSS MUNDSAR BIKANER RURAL 1070054 8030107401
456 191125 GSSS NORANGDESAR BIKANER RURAL 1070081 8030106701
457 191126 GSSS BAMBALU BIKANER RURAL 1070074 8030102105
458 191127 GSSS TEJRASAR BIKANER RURAL 1070039 8030107101
459 191128 GSSS GADHWALA BIKANER RURAL 1070122 8030104607
460 191129 GSSS RAMSAR BIKANER RURAL 1070044 8030103708
461 191131 GSSS GUSAINSAR BIKANER RURAL 1070174 8030106101
462 191132 GSSS KESARDESAR JATAN BIKANER RURAL 1070177 8030103001
463 191133 GGSS UDASAR BIKANER RURAL 1070065 8030109802
464 191157 GSS SWARUPDESAR BIKANER RURAL 1070450 8030102601
465 191182 GSSS JAALVALI BIKANER RURAL 1070630 8030111101
466 191186 GSSS KHARA BIKANER RURAL 1070630 8030101501
467 191188 GSSS AMBASAR BIKANER RURAL 1706060 8030103301
468 191189 GSS SURDHNA BIKANER RURAL 1070634 8030104401
469 191190 GSS MALASAR BIKANER RURAL 1070622 8030100101
470 191191 GSSS KATRIYASAR BIKANER RURAL 1070636 8030100602
471 191192 GSSS RUNIYA BADA BAS BIKANER RURAL 1070632 8030105501
472 191197 GSSS KAVNI BIKANER RURAL 1070635 8030110801
473 191198 GSSS KANASAR BIKANER RURAL 1070607 8030101001
474 191201 GSSS KALASAR BIKANER RURAL 1070631 8030111502
475 191216 GSSS LALAMDESAR MAGRA BIKANER RURAL 1070698 8030102501
476 191217 GGSS(GIRLS) TEJRASAR BIKANER RURAL 1070752 8030107103
477 191218 GGSS(GIRLS) PALANA BIKANER RURAL 1070734 8030107603
478 191219 GGSS(GIRLS) KATRIYASAR BIKANER RURAL 1070774 8030100601
479 191220 GSS RIDAMALSAR BIKANER RURAL 1070764 8030109201
480 191221 GSS RAYSAR BIKANER RURAL 1070725 8030109401
481 191222 GSSS KILCHU DEVDAN BIKANER RURAL 1070736 8030103801
482 191223 GSS KHARDA BIKANER RURAL 1070748 8030106001
483 191224 GSS LAKHUSAR BIKANER RURAL 1070735 8030111301
484 191232 GSS DANDUSAR BIKANER RURAL 1070824 8030100401
485 191235 GSSS RAJERA BIKANER RURAL 1070821 8030105701
486 191237 GSS HUSANGSAR BIKANER RURAL 1071011 8030101601
487 191238 GSS JALALSAR BIKANER RURAL 1071005 8030105101
488 191241 GSSS PEMASAR BIKANER RURAL 1071020 8030109901
489 191246 GSS SOBHASAR BIKANER RURAL 1071107 8030101301
490 191250 GSS DHOLERA NO. 1 BIKANER RURAL 1071060 8030111801
491 191252 GSS KALYANSAR BADA BIKANER RURAL 1071092 8030104001
492 191253 GSS BADRASAR BIKANER RURAL 1071077 8030111001
493 191260 GSS LALSAR BIKANER RURAL 1071104 8030105401
494 191263 GSS GIGASAR BIKANER RURAL 1071098 8030103401
495 192141 MODREN NATIONAL PUBLIC NAPASAR BIKANER RURAL 1070264 8030107826
496 192143 TAKHSHILA VIDHYAPITH SANS. RIDMALSAR BIKANER RURAL 1070317 8030109103
497 192147 SATYAM ACEDAMY SSS NAPASAR BIKANER RURAL 1070349 8030107828
498 192150 ARYAVRAT SHIKHSHA SADAN UDAYRAMSAR BIKANER RURAL 1070409 8030107708
499 192151 KRISHNA PUBLIC UDAYRAMSAR BIKANER RURAL 1070391 8030107709
500 192154 ROYAL ACADEMY UDAYRAMSAR BIKANER RURAL 1070720 8030107710
501 192158 AMBE SHAKTI DESHNOK BIKANER RURAL 1070427 8030125809
502 192160 S R MUND PUBLIC SSS MUNDSAR BIKANER RURAL 1070399 8030107411
503 192166 JAY SHREE RAM SS MUNDSAR BIKANER RURAL 1070573 8030107409
504 192169 AALOK SS KESARDESAR JATAN BIKANER RURAL 1070564 8030103006
505 192171 MAHAVIR SUBHASH SSS PALANA BIKANER RURAL 1070434 8030107608
506 192173 KESHAV VIDHYAPITH NAPASAR BIKANER RURAL 1070565 8030107827
507 192194 PRINCE PUBLIC SS RAMSAR BIKANER RURAL 1070545 8030103709
508 192195 SARSWATI PUBLIC SS RAMSAR BIKANER RURAL 1070540 8030103707
509 192200 SHIV BAL VIDHYA MANDIR MALASAR BIKANER RURAL 1070554 8030100102
510 192226 ARJUN ENGLISH ACADEMY BARSINGHSAR BIKANER RURAL 1070718 8030102805
511 192228 TEJANA VIKAS SHEK. SANS. TEJRASAR BIKANER RURAL 1070797 8030107108
512 192229 MAHESGWARI PUBLIC SSS NAPASAR BIKANER RURAL 1070776 8030107830
513 192234 SANSKAR SS UDASAR BIKANER RURAL 1070785 8030127118
514 192240 RAVINDRA SHIKSHAN SANS. GADHWALA BIKANER RURAL 1070833 8030104608
515 192243 CENTRAL PUBLIC SS UDASAR BIKANER RURAL 1070244 8030109813
516 192247 B R T P BADRASAR BIKANER RURAL 1071045 8030111003
517 192249 SARSWATI SHIKSHAN SANS. NAPASAR BIKANER RURAL 1071051 8030107832
518 192257 GOVIND PUBLIC SINTHAL BIKANER RURAL 1071052 8030106909
519 192258 MAHRSHI JASNATH BAL BARSINGHSAR BIKANER RURAL 1071042 8030102804
520 192259 RAM RAHIM SS HUSANGSAR BIKANER RURAL 1070592 8030101604
521 201151 GSSS M M SSS NATHUSAR GATE BIKANER CITY 1070152 8030129821
522 201152 GSSS IGNP BIKANER CITY 1070172 8030130204
523 201153 GSSS PABUBARI BIKANER CITY 1070062 8030130418
524 201154 GSSS FORT BIKANER CITY 1070133 8030126407
525 201155 GSSS CITY BIKANER CITY 1070132 8030127610
526 201156 GSSS SARDUL BIKANER CITY 1070134 8030126015
527 201157 GSSS CHOPRA BIKANER CITY 1070153 8030129410
528 201158 GSSS GOGAGATE BIKANER CITY 1070175 8030129206
529 201159 GSSS SHIVBADI BIKANER CITY 1070115 8030130612
530 201160 GGSSS BARAHGUWAD BIKANER CITY 1070156 8030128206
531 201161 GGSSS MAHARANI BIKANER CITY 1070140 8030130405
532 201162 GGSSS BOTHRA GANGASHAHAR BIKANER CITY 1070167 8030129407
533 201163 GGSSS LADY ALGIN M D MARG BIKANER CITY 1070142 8030126006
534 201164 GGSSS GURUDWARA RANI BAZAR BIKANER CITY 1070170 8030127712
535 201165 GGSSS RAGHUNATHSAR KUAN BIKANER CITY 1070041 8030130635
536 201166 GGSSS LAXMINATH GHATI BIKANER CITY 1070071 8030128622
537 201167 GSSS JASSUSAR GATE BIKANER CITY 1070030 8030131021
538 201168 GSSS SARDUL SPORTS BIKANER CITY 1070135 8030128811
539 201169 GSSS KARMISAR BIKANER CITY 1070176 8030130838
540 201170 GSS KOCHRON KA CHOWK BIKANER CITY 1070063 8030128214
541 201171 GSSS NAV TELIWADA BIKANER CITY 1070003 8030126810
542 201172 GSSS JAWAHAR BHINASAR BIKANER CITY 1070019 8030131006
543 201173 GSS RAILWAY CROSSING BIKANER CITY 1070036 8030128608
544 201174 GSS DHOBI TALAI BIKANER CITY 1070064 8030128015
545 201175 GSSS DAFTRI CHOWK BIKANER CITY 1070004 8030128111
546 201176 GSSS SEWGON KI BAGICHI NATHUSAR GATE BIKANER CITY 1070047 8030129815
547 201177 GGSSSS SURSAGAR BIKANER CITY 1070092 8030126410
548 201178 GGSS HARSHON KA CHOWK BIKANER CITY 1070070 8030126703
549 201179 GGSS KARNANI GANGASHAHAR BIKANER CITY 1070582 8030130537
550 201180 GGSSS GIRLS BANTHIYA BHINASAR BIKANER CITY 1070121 8030130906
551 201181 GGSS SONGIRI KUAN BIKANER CITY 1070042 8030130534
552 201182 GGSSS GIRLS TELIWADA BIKANER CITY 1070178 8030128109
553 201183 GGSS ARYA SAMAJ JAIL ROAD BIKANER CITY 1070271 8030126508
554 201184 GGSS JASSUSAR GATE BIKANER CITY 1070272 8030128401
555 201185 GSSS IDGAH BARI BIKANER CITY 1070365 8030129903
556 201186 GSS GINNANI PANWARSAR BIKANER CITY 1070352 8030126218
557 201187 M.G. GSSS MURLI DHAR VYAS NAGAR BIKANER CITY 1070360 8030130839
558 201188 GSSS DEVIKUND SAGAR BIKANER CITY 1070615 8030109101
559 201189 GSS SHREE RAMSAR BIKANER CITY 1070729 8030131101
560 201190 GSS SUJANDESAR BIKANER CITY 1070721 8030131103
561 201191 GSS BHATTAD GANGASAHAR BIKANER CITY 1070726 8030129307
562 201192 GSSS SARVODAY BASTI BIKANER CITY 1070706 8030135502
563 201193 GSS MUKTA PRASAD NAGAR BIKANER CITY 1070727 8030135903
564 201194 GSS GOPESHWAR BASTI BIKANER CITY 1070723 8030129610
565 201195 GSS SHALA NO. 5 USTA BARI BIKANER CITY 1070753 8030129621
566 201196 GGSS NATHUSAR BAS BIKANER CITY 1070730 8030130539
567 201197 GSS GHADSISAR BIKANER CITY 1070756 8030130802
568 201198 GSS NETRAHIN CHATRAVASIT BIKANER CITY 1070843 8030127515
569 201199 GSS SADULGANJ SS BIKANER CITY 1071073 8030129004
570 201200 GSS GANGA BAL VISHISHT SS BIKANER CITY 1071070 8030127012
571 202101 SARDUL PUSHKARNA BKN BIKANER CITY 1070141 8030128306
572 202103 RAVTULA RASHTRA UNNTI NO. 4 BKN BIKANER CITY
573 202104 RAJASTHAN BAL NATHUSAR GATE BKN BIKANER CITY 1070162 8030129820
574 202105 GANGARAM SSS BKN BIKANER CITY 1070165 8030128810
575 202106 PINK MODEL BKN BIKANER CITY 1070160 8030127310
576 202107 BASIC ENGLISH BKN BIKANER CITY 1070146 8030128207
577 202108 G R P SSS BKN BIKANER CITY 1070692 8030130512
578 202109 MAHILA & BALBADI BKN BIKANER CITY 1070056 8030129009
579 202110 BHAIRAV R. MATR BKN BIKANER CITY 1070136 8030126505
580 202112 AMAR JYOTI VIDHYA MANDIR BKN BIKANER CITY 1070685 8030129604
581 202113 MAGHIDEVI SARSWATI BKN BIKANER CITY 1070103 8030135710
582 202114 DAYANAND PUB. BKN BIKANER CITY 1070067 8000000000
583 202115 YASHODA ADARSH VIDHYAMANDIR BKN BIKANER CITY 1070695 8030130810
584 202116 BAL NIKETAN BKN BIKANER CITY 1070112 8030127801
585 202117 STAR TRACK BKN BIKANER CITY 1070031 8030130604
586 202118 H M F PUBLIC BKN BIKANER CITY 1070118 8030130606
587 202120 SHASHTRI BAL VIDHYA M. BKN BIKANER CITY 1070124 8030130111
588 202121 RAVTULA RASHTRA UNNATI NO. 3 BKN BIKANER CITY 1070120 8030135906
589 202122 Saint N. N. Public Senior Secondary School, Mukta Prasad Road, Bikaner BIKANER CITY 1070328 8030130148
590 202123 SENT PUBLIC PURANI GINNANI BKN BIKANER CITY 1070089 8030130307
591 202124 DRON CHILDREN BKN BIKANER CITY 1070014 8030135805
592 202125 RASHTRA SAHAYAK ROSHNIGHAR BKN BIKANER CITY 1070046 8030127315
593 202126 YADAV BHARTI LALGARH BKN BIKANER CITY 1070184 8030126709
594 202127 SANT JOHN INDIRA COLONY BKN BIKANER CITY
595 202128 SARSWATI BHARTI BANGLA NAGAR BKN BIKANER CITY 1070131 8030131227
596 202129 SURAJ BAL BADI BKN BIKANER CITY 1070183 8030128427
597 202130 HANUMANT SSS GANGASHAHAR BIKANER CITY 1070066 8030129309
598 202131 TERESA CHILDREN ACADEMY BKN BIKANER CITY 1070203 8030130605
599 202132 ARVIND BAL MANDIR BKN BIKANER CITY 1070116 8030126814
600 202133 VIKAS MODEL TILAKNAGAR BKN BIKANER CITY 1070252 8030130514
601 202134 VICTORIUS PUBLIC BKN BIKANER CITY 1070290 8030129718
602 202135 PRIYDARSHNI PUBLIC BKN BIKANER CITY 1070313 8030126817
603 202136 ARUNODAY VIDHYA M. GANGASHAHAR BIKANER CITY 1070323 8030129010
604 202137 ARVIND PUBLIC BKN BIKANER CITY 1070249 8030126812
605 202139 NALNDA PUBLIC BKN BIKANER CITY 1070202 8030130725
606 202140 HAPPY MODEL BKN BIKANER CITY 1070045 8030128702
607 202141 S D M CONVENT BKN BIKANER CITY 1070126 8030130021
608 202142 SINCRETIC NATIONAL BKN BIKANER CITY
609 202143 SHIV CHOPRA MOHHALA BKN BIKANER CITY 1070185 8030129308
610 202144 TAGOR MEMORIAL CHILDREN BKN BIKANER CITY 1070708 8030126115
611 202145 LUCKY MODEL BKN BIKANER CITY 1070101 8030127705
612 202146 INDIAN CHILDREN ACADEMY BKN BIKANER CITY 1070194 8030130707
613 202147 CENTRAL ACA. BKN BIKANER CITY 1070058 8030129001
614 202148 SUBODH MODEL BKN BIKANER CITY 1070048 8030126610
615 202149 SHREE GYAN MANDIR BKN BIKANER CITY 1070201 8030128924
616 202150 INDRA KANWAR BAL BKN BIKANER CITY 1070199 8030128905
617 202152 SHREE AGARWAL MADHYAMIK BAL VIDHYALAYA, BIKANER BIKANER CITY 1070113 8030130308
618 202153 NAVEEN SHIKSHA NIKETAN BKN BIKANER CITY 1070190 8030130705
619 202155 MADRSA ABBASIYA BKN BIKANER CITY 1070119 8030130146
620 202156 SONA BAL BKN BIKANER CITY 1070102 8030127517
621 202157 SANT KHETESHWAR EDU. SOCIETY BKN BIKANER CITY 1070716 8030129613
622 202158 MELBORN SS DUPLEX COLONY BKN BIKANER CITY 1070009 8030127607
623 202160 HAPPY NURSERY PUBL. BKN BIKANER CITY 1070034 8030126906
624 202161 MANAV BHARTI GHADSISAR BKN BIKANER CITY 1070085 8030130808
625 202162 UNIQUE STANDARD SEC. SCHOOL,BIKANER BIKANER CITY 1070053 8030127110
626 202163 SHREERAM MODEL BKN BIKANER CITY 1070091 8030128414
627 202164 GURUKUL SS JASSOLAI TALAI BKN BIKANER CITY 1070382 8030128304
628 202165 MALVIY PUBLIC SS BKN BIKANER CITY 1070284 8030130703
629 202167 SHREE NOVINA SHIKHSHA SANSTHAN SSS BHINASAR BKN BIKANER CITY 1070280 8030130905
630 202168 AMBE ARAVALI ACADEMY BKN BIKANER CITY 1070287 8030128505
631 202169 INDIAN SANT SOLDIER BKN BIKANER CITY 1070307 8030128502
632 202170 BRIGHT WAY PUB. BKN BIKANER CITY 1070315 8030130631
633 202171 SUNRISE PUBLIC PUGAL MARG BKN BIKANER CITY 1070310 8030131319
634 202172 TRIVENI BAL NIKETAN BKN BIKANER CITY 1070312 8030130601
635 202173 GANESH BAL VIDHYA NIKETAN BIKANER CITY 1070314 8030129719
636 202174 LITIL CHILDREN PUBLIC BKN BIKANER CITY 1070321 8030131206
637 202175 BHARTIYAM BAL MANDIR BKN BIKANER CITY 1070336 8030129806
638 202176 CHAYNAN PUB. BKN BIKANER CITY 1070331 8030130137
639 202177 SHREE RAM BAL BHARTI BKN BIKANER CITY 1070334 8030130016
640 202178 SHREE SHYAM PUBLIC SS PATEL NAGAR BKN BIKANER CITY 1070340 8030130708
641 202179 SHREE SHYAM ENG. ACA. BHINASAR BIKANER CITY 1070339 8030130904
642 202180 CAMBRIDGE PUB. BKN BIKANER CITY 1070337 8030130629
643 202182 RASHTRA UDAY VIDHYALAY BKN BIKANER CITY 1070329 8030109818
644 202183 NEW LIGHT VYA. MOH. BKN BIKANER CITY 1070356 8030126101
645 202184 SHANTI VIKAS BHARTI BKN BIKANER CITY 1070357 8030126201
646 202185 RASHTRIYA PUBLIC KAMALA COLONY BKN BIKANER CITY 1070351 8030126213
647 202186 AYUSH PUBLIC SHI. SAN. BKN BIKANER CITY 1070367 8030131315
648 202187 ALPHA EDUCATION BKN BIKANER CITY 1070369 8030128305
649 202188 SANT N N PUBLIC SCHOOL BKN BIKANER CITY 1070016 8030129109
650 202189 SRI RAMSAHAY ADARSH BKN BIKANER CITY 1070362 8030135708
651 202190 MOTHER TERESA S SHIKSHAN SAMITI BKN BIKANER CITY 1070368 8030128309
652 202191 R K PUBLIC SAGAR ROAD BKN BIKANER CITY 1070348 8030130622
653 202192 MODERN GURUKUL PUB. BKN BIKANER CITY 1071413 8030126302
654 202193 CRR PUB. BKN BIKANER CITY 1070415 8030128920
655 202194 ADARSH HIGH BKN BIKANER CITY 1070381 8030130630
656 202195 MOTHERS ACADEMY BKN BIKANER CITY 1070380 8030130817
657 202197 L K S I JAIN BKN BIKANER CITY 1070192 8030127907
658 202198 MATR SEVA SADAN D.A.V. BKN BIKANER CITY 1070087 8030127509
659 202199 MAHILA JAGRTI PARISHAD GIRLSBKN BIKANER CITY
660 202200 RAMPURIYA GANGASHAHAR BKN BIKANER CITY 1070001 8030129603
661 202201 GIRDHARDAS M. BAL BHARTI BKN BIKANER CITY 1070105 8030130001
662 202202 JECK & JILL MUKTA P NAGAR BKN BIKANER CITY 1070007 8030117130
663 202203 MAHILA MANDAL BKN BIKANER CITY 1070149 8030127412
664 202204 KADRI PUBLIC SS BKN BIKANER CITY 1070693 8030126108
665 202205 SHANTI BAL NIKETAN GANGASHAHAR BKN BIKANER CITY 1070189 8030131014
666 202206 SANT PITERS LALGARH BKN BIKANER CITY 1070187 8030128603
667 202207 GWAL BAL SHIKSHA NIK. BKN BIKANER CITY 1070245 8030130915
668 202209 RAMESH ENGLISH JAWAHAR NAGAR BKN BIKANER CITY 1070240 8030129810
669 202210 UPANAYAN PUBLIC BKN BIKANER CITY
670 202211 KRISHNA VIDHYA NIKETAN BKN BIKANER CITY 1070234 8030130533
671 202212 VIVEK BAL NIKETAN M D V NAGAR BKN BIKANER CITY 1070243 8030129818
672 202214 BIKANER CHILDREN ACA. BKN BIKANER CITY 1070242 8030129808
673 202215 VIKAS BHARTI RAMPURA BKN BIKANER CITY 1070247 8030135807
674 202216 PROGRESIV CHILDREN BKN BIKANER CITY 1070236 8030128606
675 202217 RAJU PUBLIC BKN BIKANER CITY 1070235 8030129711
676 202218 VIGYAN BAL MANDIR BICHWAL BKN BIKANER CITY 1070260 8030126909
677 202219 LADY BIRD SS BKN BIKANER CITY 1070274 8030126513
678 202220 SMT. N D MODREN BKN BIKANER CITY 1070262 8030128108
679 202221 K A M CHILDREN BKN BIKANER CITY 1070258 8030130805
680 202222 UCHCHA SANSKAR SSS BKN BIKANER CITY 1070296 8030128204
681 202223 SANT VINUS CHILDREN ACA. BKN BIKANER CITY 1070285 8030130513
682 202224 GITANJALI SS BKN BIKANER CITY 1070291 8030126506
683 202225 HIRAPIRA ENGLISH SS BKN BIKANER CITY 1070288 8030128509
684 202226 MODREN DIFENCE ACA. BKN BIKANER CITY 1070275 8030128901
685 202227 SANVIT SHIKSHAN SANSTHAN BKN BIKANER CITY 1070279 8030130403
686 202228 SHANTI VIDHYA NIKETAN SHITLA GATE BKN BIKANER CITY 1070297 8030128625
687 202230 BALDEV PUBLIC BKN BIKANER CITY 1070281 8030135806
688 202231 GRIH VIGYAN BAL INDIRA COLONY BKN BIKANER CITY 1070128 8030128809
689 202232 VIDHYA BHARTI RAMPURA BKN BIKANER CITY 1070382 8030130120
690 202233 ARYAVART BKN BIKANER CITY 1070469 8030128806
691 202234 A.R.S. VIDHYA MANDIR BKN BIKANER CITY 1070425 8030127611
692 202235 GINNI B. N. GANGASHAHAR BIKANER CITY 1070432 8030129415
693 202236 SHIV SHAKTI RAMPURA BKN BIKANER CITY 1070412 8030135812
694 202237 EKLAVYA VIDHYA NIKETAN BKN BIKANER CITY 1070423 8030128904
695 202238 VIDHYAKUNJ SHIVBADI BKN BIKANER CITY 1070430 8030127320
696 202239 PARASMANI SS BKN BIKANER CITY 1070424 8030127205
697 202240 HOLI MISSION PUBLICBKN BIKANER CITY 1070512 8030129108
698 202241 SANT VENUS PUBLIC SSS BKN BIKANER CITY 1070429 8030130503
699 202242 MARWAD ENG. ACA. SUJANDESAR BIKANER CITY 1070536 8030129515
700 202243 BHARTIY GRAMY AALOKAYAN BKN BIKANER CITY
701 202244 LAKSHAY PUBLIC BKN BIKANER CITY 1070468 8030130718
702 202245 ANKUR VIDHYA ASH. BKN BIKANER CITY 1070470 8030128301
703 202246 SUNRISE ACA. RANI BAZAR BKN BIKANER CITY 1070525 8030129205
704 202247 NEW M R M SHIVBADI BKN BIKANER CITY 1070435 8030130624
705 202248 HIMANSHU BAL VIDHYALAY BKN BIKANER CITY 1070526 8030130613
706 202249 AAKASH DEEP PUB. BKN BIKANER CITY 1070514 8030130411
707 202250 CHANDR BHANU BASIC ENG. BKN BIKANER CITY 1070611 8030131302
708 202251 S S CONVENT SARDUL COLONY BKN BIKANER CITY 1070567 8030129006
709 202252 SITARAM CENTRAL ACEDAMY BKN BIKANER CITY 1070555 8030129211
710 202253 NEHRU MEMORIAL JAILWEL BKN BIKANER CITY 1070595 8030128115
711 202254 GRAMIN VIDHYA NIKETAN BKN BIKANER CITY 1070556 8030127415
712 202255 NEW VIKAS PUBLIC BKN BIKANER CITY 1070549 8030129409
713 202256 PRARTHNA SHIKSHAN SAMITI BKN BIKANER CITY 1070599 8030127414
714 202258 BIKANER PUBLIC SCHOOL BKN BIKANER CITY 1070350 8030130410
715 202261 SRI M L CHATURVEDI BKN BIKANER CITY 1070560 8030130024
716 202262 SRI GOPESHWAR VIDHYAPITH BKN BIKANER CITY 1070596 8030129426
717 202263 RAJASTHAN PUBLIC MUKTAPRASAD BKN BIKANER CITY 1070558 8030130012
718 202264 SILVAN ENGLISH ACADEMY BKN BIKANER CITY 1070597 8030130709
719 202265 SANT SRI TULCHARAM MAHARAJ BKN BIKANER CITY 1070784 8030129616
720 202266 ADARSH SHIKSHA NIKETAN BKN BIKANER CITY 1070780 8030131106
721 202267 RAMDEV VIDHYA MANDIR BKN BIKANER CITY 1070779 8030131105
722 202268 RAMESH ENGLISH SCHOOL BKN BIKANER CITY 1070782 8030129827
723 202270 B L MEMORIAL GURUKUL BKN BIKANER CITY 1070341 8030130409
724 202271 PRIYA ENGLISH SS BKN BIKANER CITY
725 202272 GOPAL BAL SS BKN BIKANER CITY 1070778 8030127112
726 202273 BLOSHAM INTERNATIONAL BKN BIKANER CITY 1070677 8030130619
727 202274 ARHAM ENGLISH ACADEMY BIKANER CITY 1070301 8030130804
728 202275 NEW SANT PAL BKN BIKANER CITY 1070783 8030127513
729 202276 GURUKRIPA NIKETAN DAGA CHOWK BKN BIKANER CITY 1070823 8030129915
730 202277 ANGEL ENGLISH SCHOOL BKN BIKANER CITY 1070802 8030131211
731 202278 VALIENT PUBLIC SCH. BKN BIKANER CITY 1070813 8030129822
732 202280 D N PUBLIC BKN BIKANER CITY 1070803 8030131335
733 202282 RAJASTHAN BAL MANDIR BKN BIKANER CITY 1070836 8030131217
734 202283 MANORMA VIDHYA NIKETAN BKN BIKANER CITY 1071019 8030129220
735 202284 THE STEPING STONE BKN BIKANER CITY 1071013 8030131212
736 202285 J N K PUBLIC SCH. BIKANER CITY 1070810 8030130530
737 202286 GITA CHILDREN SS BKN BIKANER CITY 1070839 8030126409
738 202287 VYAS PUBLIC SS BKN BIKANER CITY 1070838 8030126511
739 202288 VAIBHAV ENGLISH SS RANI BAZAR BKN BIKANER CITY 1071014 8030128814
740 202289 AAKASH ACADEMY JNV COLONY BKN BIKANER CITY 1070025 8030127117
741 202290 MOTHER TERESA PUB. SCH. JAGMANA KUA BKN BIKANER CITY 1071056 80301302010
742 202291 CHALANGE PUBLIC SCHOOL BKN BIKANER CITY 1071037 8030131213
743 202292 SHREE SARTHAK ACADEMY BKN BIKANER CITY 1071050 8030129402
744 202293 S K MODEL SS BKN BIKANER CITY 1071022 8030128012
745 202294 SULEMANI SEC. MADRSA BKN BIKANER CITY 1071054 8030130310
746 202295 ASHOK ENGLISH SS BKN BIKANER CITY 1071109 8030129817
747 202296 DHARA PUBLIC SCHOOL BKN BIKANER CITY 1071031 8030127115
748 202297 M K SS BKN BIKANER CITY 1071039 80301270004
749 202298 VARDHMAN BANGLA NAGAR BKN BIKANER CITY 1071040 8030127908
750 202299 WINGS INTERNATIONAL BKN BIKANER CITY 1071043 8030131023
751 202300 ACADEMIC HIGHTS PUBLIC BKN BIKANER CITY 1071063 8030127814
752 202301 SARSWATI BAL V. M. BKN BIKANER CITY 1071021 8030130825
753 211103 GSSS CHHATTARGARH KHAJUWALA 1070163 8030607518
754 211104 GSSS SHAHID O P B KHAJUWALA KHAJUWALA 1070169 8030603203
755 211110 GSSS PUGAL KHAJUWALA 1070099 8030604401
756 211130 GSS DANTOR KHAJUWALA 1070173 8030600203
757 211134 GSSS 8 KYD KHAJUWALA 1070319 8030602301
758 211164 GSSS 3 PWM KHAJUWALA 1070458 8030603901
759 211167 GSSS 34 KYD KHAJUWALA 1070447 8030601401
760 211168 GSSS 2 KWM KHAJUWALA 1070457 8030601806
761 211170 GSSS GULLUWALI KHAJUWALA 1070444 8030601204
762 211174 GSSS DELI TALAI KHAJUWALA 1070498 8030607101
763 211176 GSSS THARUSAR KHAJUWALA 1070499 8030612701
764 211177 GSSS MOTIGARH KHAJUWALA 1070652 8030612601
765 211178 GSS DANDI KHAJUWALA 1070661 8030609101
766 211179 GSSS SAMRDA KHAJUWALA KHAJUWALA 1070696 8030603701
767 211180 GSSS ANANDGARH KHAJUWALA 1070657 8030600501
768 211181 GSSS 22 KYD KHAJUWALA 1070647 8030602801
769 211183 GSSS KUNDAL KHAJUWALA 1070659 8030603301
770 211184 GSS 14 BD KHAJUWALA 1070642 8030602001
771 211185 GSSS SATASAR KHAJUWALA 1070648 8030607401
772 211187 GSSS KARNISAR BHATIYAN KHAJUWALA 1070654 8030612001
773 211202 GSSS SIYANSAR CHOUGAN KHAJUWALA 1070628 8030604201
774 211203 GSSS PAHLWAN KA BERA KHAJUWALA 1078585 8030605201
775 211204 GSSS MAKERI KHAJUWALA 1070655 8030606001
776 211205 GSSS SHIVNAGAR KHAJUWALA 1070643 8030607201
777 211206 GSSS 17 KYD KHAJUWALA 1070584 8030602601
778 211207 GSSS AMARPURA KHAJUWALA KHAJUWALA 1070656 8030606501
779 211208 GSSS LUNKHAN KHAJUWALA 1070010 8030107701
780 211211 GSSS 2 KLD KHAJUWALA KHAJUWALA 1070649 8030610801
781 211212 GSSS KHARWALI KHAJUWALA 1070653 8030607701
782 211213 GSSS GANGAJALI KHAJUWALA 1070658 8030605001
783 211214 GSSS BALLAR KHAJUWALA 1070660 8030600301
784 211215 GSSS AADURI KHAJUWALA 1070650 8030604601
785 211225 GSSS KANKRALA KHAJUWALA 1070755 8030609303
786 211231 GGSS(GIRLS) KHAJUWALA KHAJUWALA 1070790 8030603226
787 211244 GSSS SIYASAR PANCHKOSA KHAJUWALA 1071029 8030600101
788 211245 GSS 40 KYD KHAJUWALA 1071076 8030601601
789 211248 GSS MADHODIGGI KHAJUWALA 1071097 8030603801
790 211251 GSS AAWA(8 AWM) KHAJUWALA 1071105 8030608105
791 211254 GSS 2 ADM KHAJUWALA KHAJUWALA 1071062 8030605502
792 211255 GSS 7 PHM KHAJUWALA KHAJUWALA 1071090 8030603101
793 211259 GSS 20 BD KHAJUWALA 1071088 8030602201
794 211261 GSS HANUMAN NAGAR KHAJUWALA 1071034 8030611401
795 211262 GSS 17 KHM KHAJUWALA 1071069 8030600306
796 211264 GSS 5 KYD KHAJUWALA 1071071 8030602501
797 211265 GSS 25 KYD KHAJUWALA 1071078 8030601701
798 211266 GSS SAMMEVALA KHAJUWALA 1071093 8030606901
799 212111 ADARSH BAL VIDHYA NIKETAN KHAJUWALA KHAJUWALA 1070130 8030603208
800 212112 PRIYDARSHINI MODEL KHAJUWALA KHAJUWALA 1070231 8030603225
801 212113 OM GAYTRI VIDHYA NIKETAN RD 465 KHAJUWALA 1070233 8030211112
802 212114 RATANDEEP PUBLIC KHAJUWALA KHAJUWALA 1070230 8030603207
803 212135 BHARAT PUBLIC SS KHAJUWALA KHAJUWALA
804 212136 JP PUBLIC CHATARGARH KHAJUWALA 1070239 8030607515
805 212138 S R NATIONAL PUBLIC SSS 14 BD KHAJUWALA 1070299 8030602005
806 212139 SHAHID BHAGAT SINGH KHALSA KHAJUWALA KHAJUWALA
807 212140 JAY BHARAT MODEL SSS KHAJUWALA KHAJUWALA 1070298 8030603230
808 212144 SHIV BAL VIDHYA MANDIR PUGAL KHAJUWALA 1070308 8030604409
809 212146 BHARTIYA SHIKS. SANS. KHAJUWALA KHAJUWALA 1077366 8030602304
810 212148 SHREE GANESH PUBLIC SS 507 HEAD KHAJUWALA 1070414 8030201305
811 212149 RAJASTHAN VISHAL VIKAS CHATARGARH KHAJUWALA 1070387 8030607516
812 212152 NEW SHREE JAMBHESHWAR 8 KYD KHAJUWALA 1070379 8030602303
813 212153 VIDHYA BHARTI PUBLIC DANTOR KHAJUWALA 1070407 8030600202
814 212155 NAV JEEVAN BAL NIKETAN DANTOR KHAJUWALA 1070385 8030600205
815 212156 JAY PRIYDARSHINI PUBLIC PUGAL KHAJUWALA 1070402 8030604410
816 212159 SENT SOFIYA SS CHATARGARH KHAJUWALA 1070410 8030607511
817 212161 BALBADI PUBLIC SSS 20 BD KHAJUWALA 1070408 8030602206
818 212165 SARSWATI SS KHAJUWALA KHAJUWALA 1070515 8030603212
819 212172 ADARSH THAR PUBLIC SSS PUGAL KHAJUWALA 1070477 8030604417
820 212175 RASHTRA JYOTI PUB. SS 14 BD KHAJUWALA 1070472 8030602006
821 212193 SHARDA VIDHYA NIKETAN 20 BD KHAJUWALA 1070547 8030602207
822 212196 GRAM JYOTI 2 ADM PUGAL KHAJUWALA 1070589 8030605707
823 212199 GAYTRI PUBLIC SS KHAJUWALA KHAJUWALA 1070707 8030603206
824 212209 MDS VIDHYA NIKETAN 1 RM KHAJUWALA 1070553 8030211116
825 212210 VISHNU BAL MANDIR SATTASAR KHAJUWALA 1070620 8030607408
826 212230 SOFIYAN SS KHAJUWALA KHAJUWALA 1070781 8030603234
827 212233 VIVEKANAND ENGLISH SSS KHAJUWALA KHAJUWALA 1070697 8030603233
828 212236 SARSWATI MODREN ACEDAMY SS PUGAL KHAJUWALA 1070837 8030604421
829 212239 GURUNANAK KHALSA 1 GWM GULLUWALI KHAJUWALA 1070832 8030601002
830 212256 B R MEMORIAL CHATARGARH KHAJUWALA
831 161119 GSSS TAKHTPURA LUNKARANSAR 1070464 8030202401
832 161192 GSS RANER LUNKARANSAR 1070775 8030211101
833 161202 GSSS KHARBARA LUNKARANSAR 1070463 8030201501
834 161203 GSSS SHERPURA KHARBARA LUNKARANSAR 1071026 8030202501
835 162204 UIR. BIGGA SHIK. SANS. 3 DL KHARBARA LUNKARANSAR 1070353 8030201508
836 202257 SHRI SAI NATH SSS BIKANER BIKANER CITY 1070591 8030128716
837 151189 GSS GOVINDSAR KOLAYAT 1071087 8030319701
839 162202 GRAMIN BAL VIKAS PUBLIC SCHOOL ARJUNSAR LUNKARANSAR 1071065 8030216406
841 202302 BAL GOVINDAM BIKANER CITY 1071096 8030128420
843 172253 GR Execellency International School Panchu NOKHA 1071101 8030703525
844 202303 J SAINT PUBLIC SCHOOL BIKANER BIKANER CITY 1070305 8030127014
845 202304 ARYAN PUBLIC SCHOOL BIKANER BIKANER CITY 1070000 8030128425
846 182201 SHARDA ADARSH, UPANI DUNGARGARH 1000000 8030502308
847 212257 JAI MA KARANI KRIPA, 5DWD KHAJUWALA 1071059 8030600812
848 151190 GSS KHARIYA PATAVTAN KOLAYAT 1070000 8030306601
849 192260 NEW GURUKUL BARSINGHSAR BIKANER RURAL 0 8030102809
850 202305 SMT VIJAY DEVI SSS BIKANER BIKANER CITY 1070587 8030127715
851 182202 GLOBAL CHILDREN ACADEMY, DHARMAS DUNGARGARH 1070000 8030505803
852 192261 Shantal Memorial Education and Learning School, RAMSAR Bikaner Rural 0 10720180018
853 202306 G.D.M. PUBLIC SCHOOL BIKANER BIKANER CITY 1071102 8030130028